نه به دکتر!

توجه: نوشته های زیر نظرات شخصی من هست و ممکنه اشتباه باشه پس بهتره با عقل خودتون موارد رو بسنجید. در واقع من چندان از فرایندهای درمانی خوشم نمیاد و ترجیح میدم یک مشکل جسمی به مرور زمان خود به خود حل بشه و پام به مطب دکتر یا بیمارستان ادامه مطلب…