حالم خوب نیست

با کمال احترام؛ حالم خوب نیست

دیگر امیدی وجود ندارد. رمقی برای ادامه راه نمانده است و هر حرکت و تلاشی هم که اتفاق می افتاد حاصل جبر روزگار و عادات و طرز فکرهای قدیمی است. دیگر چه فایده دارد این پشیمانی زجر دهنده، نه اعتباری برایم باقی مانده و نه سابقه ای همه چیز را ادامه مطلب…