نتیجه‌گیری از تجارب و اتفاقات سال ۰۰ در ۷ صبح

سال ۰۰ نیز همانند سال‌های پیشین سپری شد و موجب کسب تجربه‌های جدید شد. البته مدت زمان قابل توجهی از امسال متاسفانه با افسردگی بسیار شدید سپری شد و این مسئله موجب رفتارها و تصمیم‌های اشتباهی شد. در ادامه به ادامه مطلب…

نیاز به دوری، نیاز به تفاوت

ما چی هستیم؟ چرا وجود داریم؟ در مدتی که زنده هستیم باید چیکار کنیم؟ باید چطوری زندگی کنیم؟ زندگی یعنی چی؟ سوال های خیلی زیادی هست که جواب دادن بهشون سخت هست و با قاطعیت نمیشه بهشون جواب داد. احتمالا ادامه مطلب…